Sam

Tahyati Carlo by Shahruk

Deckrüde, Ridgeback, stud dog, Rhodesian Ridgeback

ADsam.jpg

Rhodesian Ridgeback, Deckrüde, stud dog